Sample image
Suntem pe Facebook

Noutăți

Pe această pagină puteți găsi ultimele noutăți despre Facultatea noastră.

ANUNȚURI

IMPORTANT: Doctoranzii care nu s-au putut prezenta pentru susținerea referatelor în luna iunie sunt invitați să o facă pe 27 septembrie, începand cu orele 10.00, la sediul Facultății de teologie romano-catolică, Str. G-ral Berthelot, nr. 19; doctoranzii trebuie să trimită referatele, cu cel puțin 10 zile înainte, membrilor comisiei de îndrumare și să-i înștiințeze referitor la data susținerii referatului.

Facultatea de teologie romano-catolică, Universitatea din București, a primit aprobarea Senatului Universității pentru demararea unui nou program de master cu specialitatea: Patrimoniu creștin european. Detalii despre acest program găsiți aici.

Aici găsiți metodologia metodologia actualizată de admitere la Școala Doctorală de Teologie și Științe Religioase (SDTSR) aprobată de directorul CSUD al Universității din București pentru anul 2017.

Aici găsiți noul pliant de prezentare a Facultății de Teologie romano-catolică, Universitatea din București.

Pentru admiterea la Școala doctorală de Teologie și Științe Religioase, sesiunea septembrie 2017, găsiți aici fișa de înscriere.

Declarația candidatului la Școala Doctorală de Teologie și Științe Religioase cu privirea la autenticitatea documentelor prezentate la dosarul de înscriere la concursul de admitere, septembrie 2017.

Declarația candidatului UE și SEE la Școala Doctorală de Teologie și Științe Religioase privitor la recunoașterea și echivalarea diplomelor obținute în afara României, română.

Declarația candidatului UE și SEE la Școala Doctorală de Teologie și Studii Religioase privitor la recunoașterea și echivalarea diplomelor obținute în afara României, engleză.

ADMITERI ÎN SESIUNEA DE TOAMNĂ

Rezultatele concursului de admitere la școala doctorală, sesiunea 2017.

Rezultatele concursului de admitere la licență Teologie și Asistență Socială, buget, septembrie 2017.

Rezultatele concursului de admitere la licență Teologie și Asistență Socială, taxă, septembrie 2017.

Rezultatele concursului de admitere la master Comunicare Bibilică și Eclezială, buget, septembrie 2017.

Rezultatele concursului de admitere la master Comunicare Bibliciă și Eclezială, taxă, septembrie 2017.

Rezultatele concursului de admitere la master Aistența Socială a Bisericii, taxă, septembrie 2017.

Rezultatele concursului de admitere la master Patrimoniu Crreștin European, taxă, septembrie 2017.

Norme privind redactarea lucrărilor de licență și disertație specifice Universității din București găsiți aici.

Norme privind redactarea lucrărilor științifice, referate, eseuri, specifice Universității din București, găsiți aici.

Norme privind redactarea lucrărilor în Facultatea de Teologie catolică, Universitatea din București, găsiți aici.

ADMITERI LA LICENȚĂ ÎN SESIUNEA DE VARĂ 2017

Admiși licență ST buget, aici.

Admiși licență TAS buget, aici.

Respinși licență ST buget, aici.

IMPORTANT: Absolvenții promoției 2017 de licență și master pot ridica adeverințele de absolvire de la Biroul Acte de Studii din cadrul Rectoratului în perioada 1-31 august 2017.

ADMITERI LA MASTER ÎN SESIUNEA DE VARĂ 2017

Admiși master buget Asistența Socială a Bisericii, aici.

Admiși master buget Comunicare Biblică și Eclezială, aici.

Admiși master buget Patrimoniu Creștin European, aici.

Admiși master taxă Comunicare Biblică și Eclezială, aici.

Admiși master taxă Patrimoniu Cultural European, aici.

DOCUMENTE IMPORTANTE PENTRU DOCTORAT

CSUD a aprobat Metodologia proprie de admitere la Școala Doctorală de Teologie și Științe Religioase a Facultății de Teologie Romano-catolică, Universitatea București, pe care o găsiți aici.

Aici puteți descărca documentația necesară înscrierii pentru susținerea tezei de doctorat.

CAIETELE INSTITUTLUI

Revista Caietele Institutului, nr. 23, anul 2015.

Revista Caietele Institutului, nr. 22, anul 2014.

Revista Caietele Institutului, nr. 21, anul 2013.