Sample image
Suntem pe Facebook

Noutăți

Pe această pagină puteți găsi ultimele noutăți despre Facultatea noastră.

NOUTĂȚI

Universitatea din București organizează competiția "UB TALKS". Se pot înscrie toți studenții care au obținut nota 10 la unul din proiectele susținute în timpul sesiunii. Toate detaliile le aflați accesând aici și aici.

SESIUNE DE COMUNICĂRI PENTRU STUDENȚI

Tema: Tinerii și viitorul lor în România de azi

Locul: Sediul Facultății de Teologie Romano-Catolică, str. Gen. Berthelot, nr. 19, Sector 1, București

Data: 18.04.2018, între orele 10 și 13, sala 35.

Studenții care doresc să prezinte o comunicare pe această temă (15 minute), sunt rugați să trimită titlul și rezumatul comunicării la Dna Lect. Dr. Marta Andro (martaandro@yahoo.it) până la data de 26 martie 2018.

Se pot înscrie studenții înscriși la programele de licență și masterat.

Metodologia administrării fondurilor pentru mobilități la Facultatea. Orarul pe semestrul II:

Senatul Universității s-a întrunit în data de 7 februarie 2018 și a aprobat calendarul admiterii la Universitatea din București în 2018: 

  • sesiunea de vară: 6-26 iulie înscrieri; 29 iulie afișarea rezultatelor;
  • sesiunea de toamnă: 3-20 septembrie înscrieri; 23 septembrie afișarea rezultatelor.

Ultimul număr al revistei "Caietele Institutului" este disponibil aici.

INFORMAȚII PENTRU DOCTORAT

IMPORTANT:

Doctoranzii din anul I, care nu au predat încă referatele de cercetare profesorilor cu care au ținut cursurile pe semestrul I, sau care nu au avut calificative de trecere, sunt rugați ca până pe data de 14 martie să prezinte referatul în vederea validării cursului și a continuării cercetării doctorale.

Doctoranzii din anii II și III, care nu au susținut referatele de cercetare înaintea comisiei de îndrumare în zilele de 30 și 31 ianuarie, sunt rugați să ia legătura cu îndrumătorii lor și cu membrii comisiei de îndrumare pentru a stabili momentul susținerii acestor referate în una din zilele 12, 13 sau 14 martie, în vederea continuării cercetărilor doctorale.

Doctoranzii interesați de cursurile transversale, semestrul II, oferite de Școlile Doctorale ale Universității din București, pot accesa aici.

Doctoranzii pot găsi aici două documente ce privesc redactarea tezelor ținând cont de normele deontologiei admise de Universitatea din București și aprobate de CSUD: ghid practic de deontologie academică și procedura privind controlul electronic anti-plagiat preventiv al tezelor de doctorat.

CSUD: Propunerea cu privire la criteriile de transfer ale studenților doctoranzi cu taxă la forma de finanțare de la buget poate fi consultată aici.

CSUD a aprobat Metodologia proprie de admitere la Școala Doctorală de Teologie și Științe Religioase a Facultății de Teologie Romano-catolică, Universitatea București, pe care o găsiți aici.

Procedurile depunerii tezei de doctorat în vedere susținerii publice.

Aici puteți descărca documentația necesară înscrierii pentru susținerea tezei de doctorat.