Sample image
Suntem pe Facebook

Noutăți

Pe această pagină puteți găsi ultimele noutăți despre Facultatea noastră.

NOUTĂȚI din FACULTATE

Programul examenelor de Licență & Master:

1. Probe scrise: teologie, 18 iunie, 2019, ora 9.00 & asistență socială, 19 iunie, 2019, ora 9.00;

2. Proba orală: prezentarea și susținerea lucrărilor de licență & dizertație, 20 iunie, 2019, începând cu ora 9.00.

Important: începând cu 6 mai, 2019, absolvenții promoției 2018 își pot ridica diplomele de Licență și Master de la Biroul Acte de Studii, Facultatea de Drept (Rectorat), bd. M. Kogălniceanu nr. 36-46, etaj 1. Program de lucru: de luni până joi între orele 12.00 și 14.00. Eliberarea se face numai de către titularul diplomei pe baza actului de identitate, sau prin procură notarială de către o altă persoană, dacă titularul nu se poate prezenta).

Important. Toate informațiile cu privire la taberele studențești UB, anul 2019, le găsiți aici. Pentru metodologie accesați link-ul:  https://www.unibuc.ro/student-ub/tabere/.

Important. Pentru studenții masteranzi ai programului Patrimoniu Creștin European, Anul II. Detalii aici.

Decontări abonamente STB, detalii aici.

Structura anului universitar 2018-2019 o găsiți aici.


Apel pentru înscrierea la "Universitatea de vară" 2019, inițiativă a Facultății de Științe Sociale, Universitatea Pontificală St Thomas Aquinas - Angelicum, Roma; detalii aici.


În urma concursului pentru ocuparea postului vacant de lector universitar, susținut la Facultatea de Teologie romano-catolică la data de 5/02/2019, candidata Sr. dr. asist. Mare Daniela-Ionela a fost declarată admisă.

 

Metodologia Universității București pentru acordarea de burse și alte ajutoare financiare pentru studenți, anul universitar 2018-2019, poate fi consultată aici.

Calendarul și anexele de completat în vederea constituirii dosarului pentru burse și alte ajutoare financiare.

Link către CARFIA, sit-ul Centrului pentru Integritate Academică al UB, www.carfia.unibuc.ro

 

Licență TAS Anii I-II-III

Licență SR Anul I

Master ASB Anii I-II

Master CBE Anii I-II

Master PCE Anii I-II

 
  • Metodologia proprie Facultății de Teologie romano-catolică a administrării fondurilor pentru mobilități în străinătate.
  • Informații privind taxele de înscriere la programele de licență, master și doctorat aici.
 

Ultimul număr al revistei "Caietele Institutului" este disponibil aici.

INFORMAȚII PENTRU DOCTORAT

 

Susținerea referatelor: Studenții doctoranzi sunt invitați să prezinte referatele de cercetare în fața comisiilor de îndrumare în zilele de 12 - 13 - 14 iunie, între orele 9.30-16.00. Pentru buna desfășurare a acestei activități academice, studenții doctoranzi sunt invitați să completeze cererea de înscriere la susținerea referatului specificând, în acrod cu îndrumătorul de teză și cu membrii comisiei, ziua și ora la care vor susține referatul. De asemenea, referatele trebuie să fie trimise membrilor comisiei cu cel puțin 10 zile înaintea susținerii.

Regulamenul SDTSR - 2019.

Proceduri privind finalizarea studiilor de doctorat.

Anexe pentru depunerea tezei de doctorat.

Procedură privind folosirea soft-ului antiplagiat.

Plan de învățământ SDTSR, 2018-2021.

Doctoranzii activi în decembrie 2018.

 
 

În ședința Senatului Universității din 20 iunie 2018, printre altele s-au aprobat două documente: 

  • 1. Structura anului universitar 2018-2019. Documentul va fi disponibil în curând  aici.
  • 2. Quantumul taxelor aferente programelor de studii de doctorat pentru cetățenii străini. Documentul poate fi consultat aici.
  • 3. Norme cu privire la durata/încetarea activității studentului doctorand, aici.
 

Ghid pentru redactarea tezelor de doctorat conform normelor deontologiei Universității din București și aprobate de CSUD: ghid practic de deontologie academică și procedura privind controlul electronic anti-plagiat preventiv al tezelor de doctorat.

 

Regulamentul studiilor de Doctorat.

CSUD: Propunerea cu privire la criteriile de transfer ale studenților doctoranzi cu taxă la forma de finanțare de la buget, consultă aici.

 

CSUD a aprobat Metodologia proprie de admitere la Școala Doctorală de Teologie și Științe Religioase a Facultății de Teologie Romano-catolică, Universitatea București, pe care o găsiți aici.

 

​Ici puteți descărca fișa de înscriere la susținerea proiectului de cerecetare în vederea admiterii la Școala doctorală.