Sample image
Suntem pe Facebook

Noutăți

Pe această pagină puteți găsi ultimele noutăți despre Facultatea noastră.

NOUTĂȚI din FACULTATE

Important

Decontări abonamente S.T.B., toate informațiile le găsiți aici

Cursuri de certificare pentru profesia didactică - Nivel II: găsiți toate informațiile utile aici.

Accesând pagina de facebook a Facultății de Teologie Romano-Catolică: https://www.facebook.com/ftrc.unibuc/ veți putea consulta lista cu studenții înscriși în cursa pentru alegerile în Consiliul Facultății și în Senatul Universitații. Calendarul acestor alegi îl aveți la link-ul de mai jos și aici.

 

Calendarul alegerilor Rectorului UB pentru mandatul 2019-2023 îl găsiți aici.

Calendarul alegerilor în cadrul Facultății de Teologie pe anul universitar 2019-2020 îl găsiți aici.

Calendarul alegerilor studențeși în Universitatea București pe anul universitar 2019-2020 îl găsiți aici. Pentru Facultatea de Teologie vedeți aici.

 

ORAR SEM I:

Licență SR, Anii I & II, aici.

Licență TAS, Anii I, II, III, aici.

Master PCE, Anul I, aici.

Master PCE, Anul II, aici.

Master CBE, Anul I, aici.

Master CBE, Anul II, aici.

Master ASB, Anul I, aici.

Master ASB, Anul II, aici.

 

Important: Metodologia Universității București pentru acordarea burselor și alte forme de ajutoare pentru studenții programelor de licență și masterat pe anul universitar 2019-2020 o găsiți aici.

 

Link către CARFIA, sit-ul Centrului pentru Integritate Academică al UB, www.carfia.unibuc.ro

 
  • Metodologia proprie Facultății de Teologie romano-catolică a administrării fondurilor pentru mobilități în străinătate.
  • Informații privind taxele de înscriere la programele de licență, master și doctorat aici.
 

Vă informăm că UEFISCDI a deschis competiția pe anul 2019 pentru următoarele programe:

P 2 - SP 2.1 - Proiect experimental - demonstrativ

pentru realizarea şi testarea modelelor demonstrative (funcţionale, experimentale) pentru produse, tehnologii, metode, sisteme sau servicii noi sau cu îmbunătăţiri semnificative din domenii de specializare inteligentă sau de prioritate publică.  

P 2 - SP 2.1 - Proiect de transfer la operatorul economic

pentru creşterea competitivităţii mediului economic prin asimilarea rezultatelor CDI ale organizaţiilor de cercetare şi transferul acestor rezultate către piaţă.  

P 1 - SP 1.1 - Proiecte de cercetare Postdoctorală

pentru sprijinirea tinerilor cercetători, doctori în ştiinţe, care doresc să îşi dezvolte o cariera profesională independentă de cercetare în instituţii de cercetare din România, în vederea stimulării excelenţei ştiinţifice în cercetarea românească.

P 1 - SP 1.1 - Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente

pentru sprijinirea tinerilor cercetători, doctori în ştiinţe, pentru crearea sau consolidarea propriei echipe de cercetare şi a unui program de cercetare independent.

Mai multe detalii referitoare la finanțări, condițiile de eligibilitate și termenele de înscriere găsiți la adresa: https://bit.ly/2MG9EZk

INFORMAȚII PENTRU DOCTORAT

În data de 29 noiembrie, 2019, începând cu orele 11.00 va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat Drd. Borz (Potra) Carmen-Mariana.

Toate informațiile le găsiți aici.

 

Câteva informații utile pentru studenții doctoranzi:

1. Hotărârea pentru implementarea rutei Doctor Europaeus/Europaea la Univrsitatea din București o găsiți aici.

2. Procedura privind încurajarea performanței în activitatea de cercetare a studenților doctoranzi o găsiți aici.

3. Oferta de studii universitare avansate pentru doctoranzii înmatriculați la 01/10/2019, discipline dedicate competențelor transversale, sem. I, o găsiți aici.

4. Este deschisă o nouă rundă de primire cercetători postdoctorali. Vor începe în circa două săptămâni înscrierile pentru proiectul ATRIUM. Detalii aici: https://unibuc.ro/apel-pentru-candidaturi-la-programul-de-studii-postdoctorale-in-domenii-socio-umane-al-isds-ub/

 

Doctoranzii admiși în anul I la SDTSR trebuie să completeze, după caz, unul din următoarele contracte și să le depună la secretariat:

1. Contract doctorat buget cu frecvență redusă

2. Contract doctorat buget cu frecvență cu bursă

3. Contract doctorat taxă

4. Contract doctorat frecvență fără bursă

5. Contract doctorat taxă cu frecvență redusă

6. Orarul studenților doctoranzi, Anul I, sem. I, aici.

 

Burse postdoctorale: 

Informație ce-i poate interesa pe absolvenții de doctorat din ultimii 5 ani asupra posibilității de a dobândi statutul de cercetători postdoctorali în cadrul ISDS-UB. Anunțurile privind selecția grupului țintă pentru proiectul ,, EXCIA ,,Excelență în cercetarea interdisciplinară doctorală și postdoctorală, alternative de carieră prin inițiativa antreprenorială”, cod SMIS 125245 : https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2019/07/Selec%C8%9Bie-grup-%C8%9Bint%C4%83-doctoranzi-125245-EXCIA.pdf  

Regulamentul programului postdoctoral desfășurat în Cadrul Facultăților din Universitatea București.

 

Informații cu privire la admiterea la programul de studii universitare de doctorat, Universitatea București, 2019.

Regulamenul SDTSR - 2019.

Metodologia proprie de admitere la Scoala Doctorală

Fișa de înscriere la SDTSR - 2019.

Proceduri privind finalizarea studiilor de doctorat.

Anexe pentru depunerea tezei de doctorat.

Procedură privind folosirea soft-ului antiplagiat.

Plan de învățământ SDTSR, 2018-2021.

Doctoranzii activi în decembrie 2018.

Toate informațiile cu privire la programele de Studii Doctorale din Universitatea București le găsiți accesând acest site: http://doctorat.unibuc.ro/studii-universitare-de-doctorat/

 

Ghid pentru redactarea tezelor de doctorat conform normelor deontologiei Universității din București și aprobate de CSUD: ghid practic de deontologie academică și procedura privind controlul electronic anti-plagiat preventiv al tezelor de doctorat.

 

Regulamentul studiilor de Doctorat.

CSUD: Propunerea cu privire la criteriile de transfer ale studenților doctoranzi cu taxă la forma de finanțare de la buget, consultă aici.

 

CSUD a aprobat Metodologia proprie de admitere la Școala Doctorală de Teologie și Științe Religioase a Facultății de Teologie Romano-catolică, Universitatea București, pe care o găsiți aici.

 

​Ici puteți descărca fișa de înscriere la susținerea proiectului de cerecetare în vederea admiterii la Școala doctorală.