Sample image
Suntem pe Facebook

Noutăți

Pe această pagină puteți găsi ultimele noutăți despre Facultatea noastră.

NOUTĂȚI din FACULTATE

Anunț importantAbsolventii Promotiei 2019 pot ridica adeverintele de la Rectorat, Biroul Acte de studii in perioada 1-30 august 2019, de luni pana joi, intre orele 12-14. (Anuntul este valabil pentru cei care nu au ridicat adeverinta de la secretariatul facultatii!)

 

Lista celor admiși la programele de licență "TAS" și "SR", sesiunea iulie 2019.

Lista celor admiși la programele de Master "ASB", "PCE", "CBE", sesiunea iulie 2019.

Lista celor respinși la programele de Master "ASB", "PCE", "CBE", sesiunea iulie 2019.


Foarte interesant: Părintele Decan, W. Dancă, a dat un interviu pentru jurnalul "ediția de dimineață" în care abordează următoarele teme:

Este nevoie de Teologie în Universitate!
Este nevoie de Educație Religioasă în societate!
Este nevoie de Umanism Creștin în spațiul public românesc și european, iar Universitatea poate să acopere această exigență prin Facultățile de teologie! Nu vă fie teamă de Teologie!

Răspunsuri la aceste teme aflați accesând site-ul: https://editiadedimineata.ro/este-nevoie-de-educatie-religioasa-interviu-cu-pr-prof-dr-wilhelm-danca-decanul-facultatii-de-teologie-romano-catolica-din-bucuresti/?fbclid=IwAR1LUUYDIuzQE9IHPdT3xi0iUscOlbqZUvmT9LQqiuIp04GqdbtOuV4RetI

Documente necesare pentru înscrierea și susținerea examenelor de licență și disertație, iunie 2019:

1. Documente necesare pentru licență, aici.

2. Documente necesare pentru disertație ASB, aici.

3. Documente necesare pentru disertație CBE, aici.

4. Documente necesare pentru disertație PCE, aici.

IMPORTANT: Documente necesare pentru înscrierea și susținerea disertației, septembrie 2019, aici.


ADMITERE 2019: informații utile pentru admitere:

1. Progamul de licență Studii Religioase.

2. Programul de licență Teologie și Asistență Socială.

3. Locuri bugetate și alte informații pentru admiterea la licență, aici.

4. Locuri bugetate și alte informații pentru admiterea la master, aici.

Anunț: certificare pentru profesia didactică, nivelul I.

Anunț: certificare pentru profesia didactică, nivelul II.

Informații necesare pentru admitere licență 2019.

Informații necesare pentru admitere master 2019.


Important. Toate informațiile cu privire la taberele studențești UB, anul 2019, le găsiți aici. Pentru metodologie accesați link-ul:  https://www.unibuc.ro/student-ub/tabere/. Aici găsiți tabelul cu studenții care au depus dosar pentru taberele studențești.

Procesul verbal pentru alocarea locurilor la teberele studențești, aici.


Apel pentru înscrierea la "Universitatea de vară" 2019, inițiativă a Facultății de Științe Sociale, Universitatea Pontificală St Thomas Aquinas - Angelicum, Roma; detalii aici.

 

Link către CARFIA, sit-ul Centrului pentru Integritate Academică al UB, www.carfia.unibuc.ro

 
  • Metodologia proprie Facultății de Teologie romano-catolică a administrării fondurilor pentru mobilități în străinătate.
  • Informații privind taxele de înscriere la programele de licență, master și doctorat aici.
 

Ultimul număr al revistei "Caietele Institutului" este disponibil aici.

INFORMAȚII PENTRU DOCTORAT

 

Burse postdoctorale: 

Informație ce-i poate interesa pe (doctoranzi, conducători de doctorat, colegi care au obținut titlul de doctor în ultimii 5 ani etc.) asupra posibilităților deschise de proiectul EXCIA (,,Excelență în cercetarea interdisciplinară doctorală și postdoctorală, alternative de carieră prin inițiativa antreprenorială”, cod SMIS 125245, cu Academia de Studii Economice din București în calitate de solicitant, iar Universitatea din București ca Partener 2, contract de finanţare POCU nr. 36482/23.05.2019).

EXCIA va scoate la concurs 10 burse doctorand antreprenor (400 euro/lună pentru o perioadă de maxim 12 luni consecutive; se poate cumula cu bursa doctorală) și 5 burse cercetător postdoctorat antreprenor (600 euro/lună pentru o perioadă de maxim 12 luni consecutive). Selecția este planificată pentru joi 11 iulie 2019, ceea ce înseamnă că înscrierea candidaților se va finaliza miercuri 10 iulie 2019. Un anunț cu detalii va fi postat pe site-ul Universității în cursul zilei de luni 1 iulie, dar, dat fiind timpul extrem de scurt, am considerat util să vă informez încă de astăzi asupra acestui proiect.

O mențiune specială: doctoranzii se pot înscrie direct, dar pentru bursele de cercetător postdoctorat antreprenor sunt eligibili doar candidații care au deja statutul de cercetători în cadrul unui program de cercetare postdoctorală avansată al uneia dintre școlile doctorale ale Universității din București. Candidații la bursele de cercetător postdoctorat antreprenor vor trebui ca până la data înscrierii în proiect (10 iulie 2019 pentru EXCIA, o dată ulterioară pentru ATRIUM) să aibă statutul de cercetători postdoctorali la ISDS-UB sau la altă școală doctorală din cadrul Universității din București.

Câteva informații mai generale despre eligibilitatea potențialilor candidați:

1. Sunt eligibili doctoranzii înmatriculați începând cu anul universitar 2017/2018 și cercetătorii postdoctorali care au primit titlul de doctor cu cel mult 5 ani înainte de data selecției în proiect.

2. Nu sunt eligibili candidații care au domiciliul în regiunea București-Ilfov, sau, altfel formulat, sunt eligibile doar persoanele care au domiciliul sau reședința în una din cele 7 regiuni de dezvoltare vizate de proiect, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia. Nu pot fi sprijinite prin EXCIA persoanele care au participat deja la programe de îmbunătățire a competențelor antreprenoriale sau care au fost grup țintă în proiecte POSDRU care au vizat participarea la programe antreprenoriale

3. Temele lucrărilor de doctorat, respectiv ale proiectelor de cercetare postdoctorală, trebuie să fie circumscrise domeniilor prioritare ale Strategiei Naționale de Competitivitate 2014-2020 respectiv în domeniile de specializare inteligentă (Bioeconomia; Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate; Energie, mediu și schimbări climatice; Eco-nano-tehnologii și materiale avansate).

Informație ce-i poate interesa pe absolvenții de doctorat din ultimii 5 ani asupra posibilității de a dobândi statutul de cercetători postdoctorali în cadrul ISDS-UB. Anunțurile privind selecția grupului țintă pentru proiectul ,, EXCIA ,,Excelență în cercetarea interdisciplinară doctorală și postdoctorală, alternative de carieră prin inițiativa antreprenorială”, cod SMIS 125245 : https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2019/07/Selec%C8%9Bie-grup-%C8%9Bint%C4%83-doctoranzi-125245-EXCIA.pdf 

https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2019/07/Selec%C8%9Bie-grup-%C8%9Bint%C4%83-postdoctoranzi-125245-EXCIA.pdf 

Aici găsiți informațiile necesare depunerii candidaturii și cu privire la regulament.

Anuntul ISDS pentru pozițiile postdoctorale este pe https://isds.unibuc.ro/category/announcements/ și pe http://doctorat.unibuc.ro/noutati/

Anunț important: informații cu privire la decontări S.T.B. pentru doctoranzi, aici.

Școală de vară la Cluj: În perioada 7-13 iulie 2019, Centrul de studii patristice & Literatură creștină antică și Centrul de filosofie antică & medievală, Universitatea Babeș-Bolyai, organizează Școala de vară de studii religioase în Cluj-Napoca. Toate informațiile utile pentru înscriere și participare le găsiți aici: https://www.csplca.com/2019/05/16/349/?fbclid=IwAR3r1ATkq-M_ACAOZarUGBzXy8UjwxSL3u6o4LbsgPPu4PplFxd1ty210EM

Informații cu privire la admiterea la programul de studii universitare de doctorat, Universitatea București, 2019.

Regulamenul SDTSR - 2019.

Metodologia proprie de admitere la Scoala Doctorală

Fișa de înscriere la SDTSR - 2019.

Proceduri privind finalizarea studiilor de doctorat.

Anexe pentru depunerea tezei de doctorat.

Procedură privind folosirea soft-ului antiplagiat.

Plan de învățământ SDTSR, 2018-2021.

Doctoranzii activi în decembrie 2018.

 

Ghid pentru redactarea tezelor de doctorat conform normelor deontologiei Universității din București și aprobate de CSUD: ghid practic de deontologie academică și procedura privind controlul electronic anti-plagiat preventiv al tezelor de doctorat.

 

Regulamentul studiilor de Doctorat.

CSUD: Propunerea cu privire la criteriile de transfer ale studenților doctoranzi cu taxă la forma de finanțare de la buget, consultă aici.

 

CSUD a aprobat Metodologia proprie de admitere la Școala Doctorală de Teologie și Științe Religioase a Facultății de Teologie Romano-catolică, Universitatea București, pe care o găsiți aici.

 

​Ici puteți descărca fișa de înscriere la susținerea proiectului de cerecetare în vederea admiterii la Școala doctorală.