Sample image
Suntem pe Facebook

Noutăți

Pe această pagină puteți găsi ultimele noutăți despre Facultatea noastră.

NOUTĂȚI din FACULTATE

Programarea examenelor, sesiunea ianuarie-februarie 2019, pentru programele de licență poate fi consultată aici.

Calendarul concursului pentru ocuparea unor posturi didactice în Universitatea București pe perioadă nedeterminată îl găsiți aici.

 

Alegeri studențești:

În perioada 3-21 ianuarie 2019 vor avea loc alegerile pentru reprezentanții studenților în Consiliul Facultății de Teologie catolică și în Senatul Universității, după următorul calendar:

  • 3-8 ianuarie 2019: depunerea candidaturilor (candidaturile se pot depune și online)
  • 9-14 ianuarie 2019: campania electorală
  • 15-21 ianuarie 2019: desfășurarea alegerilor

 

Metodologia Universității București pentru acordarea de burse și alte ajutoare financiare pentru studenți, anul universitar 2018-2019, poate fi consultată aici.

Calendarul și anexele de completat în vederea constituirii dosarului pentru burse și alte ajutoare financiare.

 

Licență TAS Anii I-II-III

Licență SR Anul I

Master ASB Anii I-II

Master CBE Anii I-II

Master PCE Anii I-II

 
  • Metodologia proprie Facultății de Teologie romano-catolică a administrării fondurilor pentru mobilități în străinătate.
  • Informații privind taxele de înscriere la programele de licență, master și doctorat aici.
  • Documentația necesară susținerii lucrării de: licență & master

                           

 

Ultimul număr al revistei "Caietele Institutului" este disponibil aici.

INFORMAȚII PENTRU DOCTORAT

Dragi doctoranzi,

 

Vă informăm că în perioada 24-26 ianuarie 2019 vom organiza un workshop cu tematica Aplicații în statistică și Rprin intermediul căruia vrem să venim în sprijinul tinerilor cercetători și al doctoranzilor din cadrul Universității din București care desfășoară activități de cercetare experimentală și de prelucrare a datelor în diverse domenii. 

 

Prelegerile și discuțiile din cadrul workshopului se vor desfășura la Stațiunea Zoologică Sinaia a Universității din București, iar costurile de cazare și masă vor fi suportate de ICUB. Menționăm, de asemenea, că locurile disponibile sunt limitate, acestea urmând a fi alocate în ordinea solicitărilor de înscriere trimise pe adresa de email a Alinei Tigău (alina.tigau@lls.unibuc.ro).

 

Aplicații în statistică și R este cel de-al doilea eveniment dintr-o serie de cursuri și workshopuri pe care ICUB își propune să le organizeze cu regularitate pe durata acestui an academic. Mai multe detalii privind programul cursurilor și temele abordate pot fi accesate aici: http://icub.unibuc.ro/index.php/component/jevents/eventdetail/1127/49%7C50%7C51%7C52%7C63/introduction-to-r-and-statistics?Itemid=1

Susținerea referatelor de cercetare pentru semestrul I:

Toți doctoranzii, mai puțin cei din anul I, sunt invitați să susțină referatele de cercetare doctorală în zilele de 29-30-31 ianuarie 2019; în acest scop vor lua legătura cu îndrumătorii de teză, cu membrii echipei de îndrumare și cu Secretara Facultății pentru a stabili ziua susținerii referatelor.

 

Orarul cursurilor pentru doctoranzii de Anul I, aici.

Plan de învățământ SDTSR, 2018-2021.

Doctoranzii activi în decembrie 2018.

 
 

În ședința Senatului Universității din 20 iunie 2018, printre altele s-au aprobat două documente: 

  • 1. Structura anului universitar 2018-2019. Documentul va fi disponibil în curând  aici.
  • 2. Quantumul taxelor aferente programelor de studii de doctorat pentru cetățenii străini. Documentul poate fi consultat aici.
  • 3. Norme cu privire la durata/încetarea activității studentului doctorand, aici.
 

Ghid pentru redactarea tezelor de doctorat conform normelor deontologiei Universității din București și aprobate de CSUD: ghid practic de deontologie academică și procedura privind controlul electronic anti-plagiat preventiv al tezelor de doctorat.

 

Regulamentul studiilor de Doctorat.

CSUD: Propunerea cu privire la criteriile de transfer ale studenților doctoranzi cu taxă la forma de finanțare de la buget, consultă aici.

 

CSUD a aprobat Metodologia proprie de admitere la Școala Doctorală de Teologie și Științe Religioase a Facultății de Teologie Romano-catolică, Universitatea București, pe care o găsiți aici.

 

​Ici puteți descărca fișa de înscriere la susținerea proiectului de cerecetare în vederea admiterii la Școala doctorală.

 

Doctoranzii interesați să participe la o conferință internațională pe 27-28 aprilie: http://old.unibuc.ro/~conference/futureofwork/#cfp

 

Procedurile depunerii tezei de doctorat pentru susținere.

 

Procedură privind controlul electronic de similitudini

 
  • Aici puteți descărca documentația necesară înscrierii pentru susținerea tezei de doctorat.