Sample image
Suntem pe Facebook

Noutăți

Pe această pagină puteți găsi ultimele noutăți despre Facultatea noastră.

NOUTĂȚI din FACULTATE

Rezultatele alegerilor pentru reprezentanții studenților în Consiliul Facultății și în Senatul Universității.


Metodologia Universității București pentru acordarea de burse și alte ajutoare financiare pentru studenți, anul universitar 2018-2019, poate fi consultată aici.

Calendarul și anexele de completat în vederea constituirii dosarului pentru burse și alte ajutoare financiare.

 

  • Deschiderea noului an universitar, 1 octombrie, 2018; toate informațiile le găsiți aici.
 

Licență TAS Anii I-II-III

Licență SR Anul I

Master ASB Anii I-II

Master CBE Anii I-II

Master PCE Anii I-II

 
  • Metodologia proprie Facultății de Teologie romano-catolică a administrării fondurilor pentru mobilități în străinătate.
  • Informații privind taxele de înscriere la programele de licență, master și doctorat aici.
  • Documentația necesară susținerii lucrării de: licență & master

                           

 

Ultimul număr al revistei "Caietele Institutului" este disponibil aici.

INFORMAȚII PENTRU DOCTORAT

 

Orarul cursurilor pentru doctoranzii de Anul I, aici.

Plan de învățământ SDTSR, 2018-2021.

 
 

În ședința Senatului Universității din 20 iunie 2018, printre altele s-au aprobat două documente: 

  • 1. Structura anului universitar 2018-2019. Documentul va fi disponibil în curând  aici.
  • 2. Quantumul taxelor aferente programelor de studii de doctorat pentru cetățenii străini. Documentul poate fi consultat aici.
  • 3. Norme cu privire la durata/încetarea activității studentului doctorand, aici.
 

Ghid pentru redactarea tezelor de doctorat conform normelor deontologiei Universității din București și aprobate de CSUD: ghid practic de deontologie academică și procedura privind controlul electronic anti-plagiat preventiv al tezelor de doctorat.

 

Regulamentul studiilor de Doctorat.

CSUD: Propunerea cu privire la criteriile de transfer ale studenților doctoranzi cu taxă la forma de finanțare de la buget, consultă aici.

 

CSUD a aprobat Metodologia proprie de admitere la Școala Doctorală de Teologie și Științe Religioase a Facultății de Teologie Romano-catolică, Universitatea București, pe care o găsiți aici.

 

​Ici puteți descărca fișa de înscriere la susținerea proiectului de cerecetare în vederea admiterii la Școala doctorală.

 

Doctoranzii interesați să participe la o conferință internațională pe 27-28 aprilie: http://old.unibuc.ro/~conference/futureofwork/#cfp

 

Procedurile depunerii tezei de doctorat pentru susținere.

 

Procedură privind controlul electronic de similitudini

 
  • Aici puteți descărca documentația necesară înscrierii pentru susținerea tezei de doctorat.