Sample image
Suntem pe Facebook

Noutăți

Pe această pagină puteți găsi ultimele noutăți despre Facultatea noastră.

NOUTĂȚI din FACULTATE

Important

Lista celor admiși la programele de licență, sesiunea septembrie 2019, aici.

Lista celor admiși la programele de master, sesiunea septembrie 2019, aici.

 

Anunț importantAbsolventii Promotiei 2019 pot ridica adeverintele de la Rectorat, Biroul Acte de studii in perioada 1-30 august 2019, de luni pana joi, intre orele 12-14. (Anuntul este valabil pentru cei care nu au ridicat adeverinta de la secretariatul facultatii!)

 

Lista celor admiși la programele de licență "TAS" și "SR", sesiunea iulie 2019.

Lista celor admiși la programele de Master "ASB", "PCE", "CBE", sesiunea iulie 2019.

Lista celor respinși la programele de Master "ASB", "PCE", "CBE", sesiunea iulie 2019.


Foarte interesant: Părintele Decan, W. Dancă, a dat un interviu pentru jurnalul "ediția de dimineață" în care abordează următoarele teme:

Este nevoie de Teologie în Universitate!
Este nevoie de Educație Religioasă în societate!
Este nevoie de Umanism Creștin în spațiul public românesc și european, iar Universitatea poate să acopere această exigență prin Facultățile de teologie! Nu vă fie teamă de Teologie!

Răspunsuri la aceste teme aflați accesând site-ul: https://editiadedimineata.ro/este-nevoie-de-educatie-religioasa-interviu-cu-pr-prof-dr-wilhelm-danca-decanul-facultatii-de-teologie-romano-catolica-din-bucuresti/?fbclid=IwAR1LUUYDIuzQE9IHPdT3xi0iUscOlbqZUvmT9LQqiuIp04GqdbtOuV4RetI

Documente necesare pentru înscrierea și susținerea examenelor de licență și disertație, iunie 2019:

1. Documente necesare pentru licență, aici.

2. Documente necesare pentru disertație ASB, aici.

3. Documente necesare pentru disertație CBE, aici.

4. Documente necesare pentru disertație PCE, aici.

IMPORTANT: Documente necesare pentru înscrierea și susținerea disertației, septembrie 2019, aici.


ADMITERE 2019: informații utile pentru admitere:

1. Progamul de licență Studii Religioase.

2. Programul de licență Teologie și Asistență Socială.

3. Locuri bugetate și alte informații pentru admiterea la licență, aici.

4. Locuri bugetate și alte informații pentru admiterea la master, aici.

Anunț: certificare pentru profesia didactică, nivelul I.

Anunț: certificare pentru profesia didactică, nivelul II.

Informații necesare pentru admitere licență 2019.

Informații necesare pentru admitere master 2019.

 

Link către CARFIA, sit-ul Centrului pentru Integritate Academică al UB, www.carfia.unibuc.ro

 
  • Metodologia proprie Facultății de Teologie romano-catolică a administrării fondurilor pentru mobilități în străinătate.
  • Informații privind taxele de înscriere la programele de licență, master și doctorat aici.
 

Vă informăm că UEFISCDI a deschis competiția pe anul 2019 pentru următoarele programe:

P 2 - SP 2.1 - Proiect experimental - demonstrativ

pentru realizarea şi testarea modelelor demonstrative (funcţionale, experimentale) pentru produse, tehnologii, metode, sisteme sau servicii noi sau cu îmbunătăţiri semnificative din domenii de specializare inteligentă sau de prioritate publică.  

P 2 - SP 2.1 - Proiect de transfer la operatorul economic

pentru creşterea competitivităţii mediului economic prin asimilarea rezultatelor CDI ale organizaţiilor de cercetare şi transferul acestor rezultate către piaţă.  

P 1 - SP 1.1 - Proiecte de cercetare Postdoctorală

pentru sprijinirea tinerilor cercetători, doctori în ştiinţe, care doresc să îşi dezvolte o cariera profesională independentă de cercetare în instituţii de cercetare din România, în vederea stimulării excelenţei ştiinţifice în cercetarea românească.

P 1 - SP 1.1 - Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente

pentru sprijinirea tinerilor cercetători, doctori în ştiinţe, pentru crearea sau consolidarea propriei echipe de cercetare şi a unui program de cercetare independent.

Mai multe detalii referitoare la finanțări, condițiile de eligibilitate și termenele de înscriere găsiți la adresa: https://bit.ly/2MG9EZk

INFORMAȚII PENTRU DOCTORAT

Susținere teze de Doctorat:

  • Dupu Cătălin-Ioan: "Imago Dei, Imaginea Sfintei Treimi de la Scripturi la rețelele de socializare din România. Explorare și perspective": toate detaliile aici.
  • Grigore Nicu: "Comunicarea Cuvântului lui Dumnezeu de către Biserică în societatea contemporană folosind resursele internetului": toate detaliile aici.
 

Burse postdoctorale: 

Informație ce-i poate interesa pe (doctoranzi, conducători de doctorat, colegi care au obținut titlul de doctor în ultimii 5 ani etc.) asupra posibilităților deschise de proiectul EXCIA (,,Excelență în cercetarea interdisciplinară doctorală și postdoctorală, alternative de carieră prin inițiativa antreprenorială”, cod SMIS 125245, cu Academia de Studii Economice din București în calitate de solicitant, iar Universitatea din București ca Partener 2, contract de finanţare POCU nr. 36482/23.05.2019).

EXCIA va scoate la concurs 10 burse doctorand antreprenor (400 euro/lună pentru o perioadă de maxim 12 luni consecutive; se poate cumula cu bursa doctorală) și 5 burse cercetător postdoctorat antreprenor (600 euro/lună pentru o perioadă de maxim 12 luni consecutive). Selecția este planificată pentru joi 11 iulie 2019, ceea ce înseamnă că înscrierea candidaților se va finaliza miercuri 10 iulie 2019. Un anunț cu detalii va fi postat pe site-ul Universității în cursul zilei de luni 1 iulie, dar, dat fiind timpul extrem de scurt, am considerat util să vă informez încă de astăzi asupra acestui proiect.

O mențiune specială: doctoranzii se pot înscrie direct, dar pentru bursele de cercetător postdoctorat antreprenor sunt eligibili doar candidații care au deja statutul de cercetători în cadrul unui program de cercetare postdoctorală avansată al uneia dintre școlile doctorale ale Universității din București. Candidații la bursele de cercetător postdoctorat antreprenor vor trebui ca până la data înscrierii în proiect (10 iulie 2019 pentru EXCIA, o dată ulterioară pentru ATRIUM) să aibă statutul de cercetători postdoctorali la ISDS-UB sau la altă școală doctorală din cadrul Universității din București.

Câteva informații mai generale despre eligibilitatea potențialilor candidați:

1. Sunt eligibili doctoranzii înmatriculați începând cu anul universitar 2017/2018 și cercetătorii postdoctorali care au primit titlul de doctor cu cel mult 5 ani înainte de data selecției în proiect.

2. Nu sunt eligibili candidații care au domiciliul în regiunea București-Ilfov, sau, altfel formulat, sunt eligibile doar persoanele care au domiciliul sau reședința în una din cele 7 regiuni de dezvoltare vizate de proiect, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia. Nu pot fi sprijinite prin EXCIA persoanele care au participat deja la programe de îmbunătățire a competențelor antreprenoriale sau care au fost grup țintă în proiecte POSDRU care au vizat participarea la programe antreprenoriale

3. Temele lucrărilor de doctorat, respectiv ale proiectelor de cercetare postdoctorală, trebuie să fie circumscrise domeniilor prioritare ale Strategiei Naționale de Competitivitate 2014-2020 respectiv în domeniile de specializare inteligentă (Bioeconomia; Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate; Energie, mediu și schimbări climatice; Eco-nano-tehnologii și materiale avansate).

Informație ce-i poate interesa pe absolvenții de doctorat din ultimii 5 ani asupra posibilității de a dobândi statutul de cercetători postdoctorali în cadrul ISDS-UB. Anunțurile privind selecția grupului țintă pentru proiectul ,, EXCIA ,,Excelență în cercetarea interdisciplinară doctorală și postdoctorală, alternative de carieră prin inițiativa antreprenorială”, cod SMIS 125245 : https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2019/07/Selec%C8%9Bie-grup-%C8%9Bint%C4%83-doctoranzi-125245-EXCIA.pdf  

Informații cu privire la admiterea la programul de studii universitare de doctorat, Universitatea București, 2019.

Regulamenul SDTSR - 2019.

Metodologia proprie de admitere la Scoala Doctorală

Fișa de înscriere la SDTSR - 2019.

Proceduri privind finalizarea studiilor de doctorat.

Anexe pentru depunerea tezei de doctorat.

Procedură privind folosirea soft-ului antiplagiat.

Plan de învățământ SDTSR, 2018-2021.

Doctoranzii activi în decembrie 2018.

 

Ghid pentru redactarea tezelor de doctorat conform normelor deontologiei Universității din București și aprobate de CSUD: ghid practic de deontologie academică și procedura privind controlul electronic anti-plagiat preventiv al tezelor de doctorat.

 

Regulamentul studiilor de Doctorat.

CSUD: Propunerea cu privire la criteriile de transfer ale studenților doctoranzi cu taxă la forma de finanțare de la buget, consultă aici.

 

CSUD a aprobat Metodologia proprie de admitere la Școala Doctorală de Teologie și Științe Religioase a Facultății de Teologie Romano-catolică, Universitatea București, pe care o găsiți aici.

 

​Ici puteți descărca fișa de înscriere la susținerea proiectului de cerecetare în vederea admiterii la Școala doctorală.